TERMA & SYARAT

Polisi Perubahan Pakej Tempahan

Segala perubahan untuk menu sajian, perkhidmatan tambahan & bilangan pelayan hendaklah dibuat selewat-lewatnya 2 minggu sebelum majlis

Polisi Deposit

10% – Pengesahan Tempahan / Tarikh Tempahan (minimum) – Booking date

90% – 2 kali pembayaran (45% 2 bulan sebelum dan 45% 1 bulan sebelum majlis)

Polisi Pembatalan

Sekiranya pelanggan membatalkan tempahan, deposit tidak akan dipulangkan.

Maklumat Akaun

Sutera Event & Services

ACC no:  (Maybank)

Kami juga menerima kad kredit VISA dan MasterCard untuk pembayaran. (caj perkhidmatan kad kredit dikenakan sebanyak 2%)